Advertisement
Advertisement
Abn logo
Advertisement

తెగులును వదిలిద్దాం.. తెలుగును గెలిపిద్దాం...

ఇటాలియన్ ఆఫ్‌ ద ఈస్ట్‌కు ఈ దుర్గతి ఏమిటి ? 

మాతృభాషలో ఎందుకు మాట్లాడలేకపోతున్నాం  ?

అమ్మను మరిచి మమ్మీని ఎందుకు గుర్తుచేసుకుంటున్నాం ? 

ఇంగ్లీష్ మీడియం వైపు అడుగులు వేయడం అవసరమా ? 

తేనెలొలుకు తెలుగును ఆస్వాదించడం మన వల్ల కావడం లేదా ?


ABN SUNDAY EDITIONలో.. ఈ సాయంత్రం 4.30గంటలకు..


Advertisement
Advertisement

జాతీయం మరిన్ని...

చిత్రజ్యోతి మరిన్ని...