Advertisement
Advertisement
Abn logo
Advertisement

జనరల్‌ నాలెడ్జ్‌

కల్పనాచావ్లా మెమోరియల్‌ ప్లానిటోరియం ఎక్కడ ఉంది?

1) పంజాబ్‌

2) హర్యానా

3) గుజరాత్‌

4) రాజస్థాన్‌

పదాలు సరిచేయండి

1) ధ్యతబాలు

2) ద సంర్భం 

3) సంధాఅనునం

4) యిఘాత్యంఅ

5)యోగవినిరులుదా


గబ గబా అనండి!

Seven slick slimey snakes slowly sliding southward. 

జంబ్లింగ్‌వర్డ్స్‌

1) RENMGOENVT

2) POIMRTECEN 

3) UEEVERN

4) CABEUES 

5) ERISTNTE

జనరల్‌నాలెడ్జ్‌ : 2) హర్యానా

జంబ్లింగ్‌వర్డ్స్‌  

1) GOVERNMENT

2) IMPORTENCE 

3) REVENUE

4) BECAUSE 

5) INTEREST

పదాలు సరిచేయండి

1) బాధ్యతలు

2) సందర్భం 

3) అనుసంధానం

4) అఘాయిత్యం

5) వినియోగదారులు


Advertisement
Advertisement

ప్రత్యేకం మరిన్ని...