Advertisement
Advertisement
Abn logo
Advertisement

మీకో ప్రశ్న?

ప్రపంచ పంచదార పాత్ర (షుగర్‌ బౌల్‌ ఆఫ్‌ ద వరల్డ్‌) అని దేన్ని పిలుస్తారు?

1) అమెరికా

2) ఇండియా

3) క్యూబా

4) కెనడా


జంబ్లింగ్‌వర్డ్స్‌

1) ltcuurla

2) stathere

3) venieng

4) ritheeag

5) itiaotradnl


పదాలు సరిచేయండి

1) బేరుకుడు

2) నాడురదు

3) నిమహాము

4) వ్యుఏడుకల

5) హడుస్తీశ్వశ్రీకారుళ


అవునా!

80 శాతం వెనీలా ఫ్లేవర్‌ కృతి్త్రమంగా తయారు చేసిందే అయి ఉంటుంది. ఎందుకంటే సహజ సిద్ధమైన వెనీలా ఖరీదు చాలా ఎక్కువ.

Advertisement
Advertisement

ప్రత్యేకం మరిన్ని...