డ్రైఫ్రూట్స్‌ లడ్డూ

కావలసిన పదార్థాలు: కర్జూరాలు (కట్‌ చేసినవి): ఓ కప్పు, బాదాం : సగం కప్పు, జీడి పప్పు: సగం కప్పు, ఎండు అంజీర్‌ : ఎనిమిది, ఎండు ద్రాక్ష: సగం కప్పు, ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు: సగం కప్పు, యాలకుల పొడి: కాస్త.


తయారు చేసే విధానం: ముందుగా బాదాం గింజలను దోరగా వేయించుకోవాలి.  కర్జూరం ముక్కలు, అంజీర్‌, జీడిపప్పు, ఎండు ద్రాక్ష, కొబ్బరి ముక్కలు వేసి గ్రైండ్‌ చేయాలి. ఆ తరవాత వేయించిన బాదాం వేసి ఇంకోసారి గ్రైండ్‌ చేయాలి. ఈ మిశ్రమాన్నంతా ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని చేత్తో ఒక్కో లడ్డూ కడితే సరి.

క్వినోవా ఖీర్‌లడ్డూలునువ్వుల బర్ఫీషీర్‌ కుర్మా డ్రైఫ్రూట్స్‌ కజ్జికాయలురస్‌ మలాయిఖర్బూజ బర్ఫీఖీర్‌గాజర్‌ హల్వాకాజూ బర్ఫీ
Advertisement
Advertisement