Advertisement
Advertisement
Abn logo
Advertisement

జీవనానంద హేతువు

మానవ జీవన గమనంలో పండుగలు – జీవన మూల్య హేతువులు!

సంప్రదాయం – ప్రాకృతికత్వాల మేలుకొలుపులు – తెలుగులు సంస్కృతీ వాహికలు!!

మేషం నుంచి–మీనం దాకా సాగే పన్నెండు రాశుల గమనానికి ఉత్తర – దక్షిణాయనాల కాలం ‘ముక్తి’ పధం!!

‘స్వ’గతాల ‘సంక్రాంతి’ – మురిపాల ‘ము(గ్ధ)ద్దబంతి’!! సంస్కృతీ విరిశ్రుతి!!


మంచు కురిసే శీతగాలులు – పుష్యమాసపు సుధల – సూర్యతేజాలు

హేమంతంలో వసంతావిష్కరణ ప్రాకృతిక ఉత్సవ సౌరభాలు.

మకర – కర్కాటక సంక్రమణాలు సౌరగమనాలు –శాస్త్రం శాస్త్రీయతలకు నెలవులు!!


నెలగంట పట్టిన లోగిళ్లు – పురివిప్పిన గుమ్మిళ్లు అలరింపులు

మురిపాలు ముచ్చట్లు – రంగవల్లుల జాళ్ళు శోభాయమానాలు.

‍వైకుంఠపాళీలు వసుధ సూర్యరధాలు పుష్యమాసపు సుధలు

రమణీయంగా కమనీయంగా విందులు కురిపిస్తుంటాయి.


భోగిమంటల క్రాగి – భోజ్యవంటలు గ్రోలి

పితరాళిదానధర్మాల సంస్మరణలతేలడం

పాడి–ప్రాధాన్యతల – పశుపక్ష్యాదుల ఆరాధనం

ముక్కోటి దేవతల్ని ఒక్కటిగా కోరికొలిచే కొలుపులు

బొమ్మల కొలువులు – రేగుపండ్లతో బాల్యానికి వేడుకలు

ఆపై తలపై పడే చిన్ని నాణాలు ఆశగా ఆత్రంగా ఏరుకోవడంలోని ఆత్రతలు ఒకప్పటి బాల్యంస్మృతులు


తరాల అంతరాల్లో కళలు – సంస్కృతులు

జానపదాలు – జ్ఞానపదాలు ఆరుగాలం శ్రమనిర్వేదనలు

మళ్ళా జీవనానంద హేతువులుగా మరోసారి కాలం ముంగిట్లోకి రావాలి.


మళ్లీ వచ్చే సంక్రాంతినాటికైనా వెన్నెముకల ధర్నాలు

వేల ఎకరాల త్యాగాలు హేతువులు ఫలించాలి.

‘పాలకుల’ రాజనీతి ధర్మం 


‘పాలితుల’పాలిట సమ్యక్రాంతుల్నివ్వాలి.

మరో సంక్రాంతికి మోసులెత్తే ఆశలుగా చిగురించాలి.‍– వి.యస్‌.ఆర్‌.ఎస్‌. సోమయాజులు

Advertisement
Advertisement